Vratný kelímek // plastic - returnable cup

                                                                                  16. July 2017

K dispozici jsou opět plastové kelímky s jiným potiskem pro festiválek, tímto se zabrání větší míře odpadků, místo kapely NULLA OSTA budou hrát staří známý ANCIENT EMBLEM z Baskicka s lehce pozměněným pořadí kapel, kapela musela zrušit cestu kvůli práci... Koneckonců jsem našel nějaké fotky z turné.

English :
For festival again has arrived time for plastic - returnable cup with different cover, so will be no many waste in the place. Instead of the band NULLA OSTA will be play ANCIENT EMBLEM from basque country (Spain) with changed line up the bands. I found some photos from the tour, it was a good time.

                                                                           Photos : XCENEREX
HELLO BASTARDS