OUT NOW : Absolute Order? | Arrrgh 7" EP

                                                                                Friday 19. August 2022

OUT NOW // VYŠLO  :

ABSOLUTE ORDER? (Spain) - They originated from squats in Barcelona. Their second single is a straightforward spirit UK punk 82 style bands with honest lyrics about what's going on around them, heavily inspired by Chaos UK, Skeptix, Abrasive Wheels or Action Pact. Let's take a look at the line-up of the individual members, it is made up of three continents, Canada-North America, Australia, Britain-Europe, the members have been through bands like Expatriated, Lumpen, Leprosy, Hävittäjät, Pest and last but not least Enzyme, where bass player Ryan is currently crushing four strings with which he played at the Manic Relapse Festival in Oakland, the sad event is that singer Lauren did not live to see the release, the single is dedicated to her memory. 450 copies were released on black vinyl and 50 copies on white, including four of their own songs. It is possible to listen on the bandcamp of the band or on the profile of the label, price per piece 6 € without postage.

Trades are welcome, for sure.  
 
ČESKY :
ABSOLUTE ORDER? (Španělsko) - Vznikli ze squatů v Barceloně. Jejich druhý singl jede přímočarý UK punk 82 duch kapel s upřímnými texty o tom, co se kolem nich děje, silně inspirovaný Chaos UK, Skeptix, Abrasive Wheels nebo Action Pact. Pojďme se podívat trochu do sestavy jednotlivých členů, je tvořená ze třech kontinentů, Kanada-Severní Amerika, Austrálie, Británie-Evropa, členové prošli kapelami jako Expatriated, Lumpen, Leprosy, Hävittäjät, Pest a v neposlední řadě Enzyme, kde drtí aktuálně Basák Ryan čtyři struny s kterými si zahrál na Manic Relapse Festivalu v Oaklandu, smutnou událostí je, že zpěvačka Lauren se vydání nedožila, singl je věnován na její vzpomínku. Vyšlo 450 kusů na černém vinylu a 50 kusů na bílém z toho čtyři jejich vlastní písně. Poslech je možný na bandcampu kapely nebo na profilu labelu, cena za kus 150,- bez poštovného.

 

                                                                                Pictures :