OUT NOW - 2 x titles


                                                                     6. September 2017

12" LP - BAKOUNINE / DISKOBRA 

BAKOUNINE - Next release of this raw d-beat crust destruction machine from France is this time out as a split with Hungarian d-beat raw punk mangel. Two friendly bands on one split! After release with DISPOSE is here right now a new one with DISKOBRA as their third split 12" LP.

DISKOBRA - There comes a subsequent notch into the vinyl after a single of this D-beat raw punk band from Budapest where we find members and ex members HUMAN ERROR, NORM or S.O.T.E.

Each band has one cover song from their colleagues - their counterparts. It was co-opted by more labels. This is an absolute RAW punk split with anti war lyrics, which should not be forget by any d-beater. It must be owned, bought or ... Only black vinyl available.
Piece for 11 Euros + postage. Write to email.


Of course TRADES ARE LIKE ALWAYS WELCOME - I LIKE TRADES.Czech language :
BAKOUNINE - Další počin této raw d-beat crust destruktivní mašiny z Francie vyšel tentokrát na splitu s Maďarským d-beat raw punk mangelem. Dvě přátelské kapely na jednom splitu! Po nahrávce s DISPOSE právě vychází další počin s DISKOBRA a jejich třetí split 12" LP.

DISKOBRA - Přichází následovný zářez do vinylu po samostatném singlu od téhle D-beat raw punk bandy z Budapeště v které najdeme členy a ex členy HUMAN ERROR, NORMS nebo S.O.T.E.

Každá kapela tu má jeden cover song od svých kolegů - protějšků. Vyšlo v kooperaci více labelů. Tohle je absolutní RAW punk split s protiválečnými texty, který neopomene žádného d-beatera. Nutno vlastnit, kup nebo... K dostání pouze černý vinyl.
Kus za 280,- + poštovné. Piš na email.

Samozřejmě výměny jsou jako vždy velmi vítány!!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimo jiné KOBŘÍ zápasy proběhli na MORE NOISE FOR LIFE vol. 12 v pořádku :--). Co jsem nezmínil a chci oznámit, jelikož kvůli atentátu v Barceloně, který se stal začátkem akce to jest pátek 18. Srpna, byli natolik střežené Španělské hranice, že kvůli čekacím lhůtám na hranicích neprošli někteří přátele ze španělska, který chtěli přijít na festival! Nejen proto chci říci velký fuck off všem zbabělým lidem, kteří páchají takovéto činy, fuck ISIS bastardi a tomuto státnímu podvodu !!

----

Among other things, KOBRAs matches ran on MORE NOISE FOR LIFE vol. 12 all right :--) What I did not mention and I want to announce, because of the assassination in Barcelona, which happened on the beginning of the event, that was Friday, August 18, Spanish borders were strictly guarded, and because of long waiting times during crossing, some friends from Spain who wanted to come to the festival did not cross the border! Not only due to this I want to say big fuck off to all cowardly people, who commit such acts. Fuck ISIS bastards and this state fraud !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12" LP - STRÖNT / SPEEDKÖBRA 

STRÖNT - Rough and intense raw punk inspired by the work of SKITLICKERS done by three guys punk artists from warm Los Angeles. After their demo tape has arrived a split LP with SPEEDKÖBRA.

SPEEDKÖBRA - It's a fresh crust punk metal band from Berlin composed in an international Italian / Swiss ensemble as is common in these lands, their members played formerly stylishly in different bands like Suburban Uproar or Hangover Generation.

Human Annihilation : From each band there are 5 songs with a sophisticated, foldable wrapper, which is based on the Giulio (Huere artwork) graphics from the grindcore band INSOMNIA ISTERICA. There is also a limited edition vintage violet vinyl, only black vinyl is available with a sticker. Piece for 11 Euros + postage. Write to email.


Czech language :
STRÖNT - Hrubý a intenzivní raw punk inspirovaný tvorbou SKITLICKERS třech punkáčů z teplých krajů jako je Los Angles, po jejich demokazetě přichází split LP se SPEEDKÖBRA.

SPEEDKÖBRA - Je čerstvá crust punk metal kapela z Berlína složená v mezinárodní Italsko/švýcarské sestavě jak je v těchto končinách běžné, jejich členové hrály dříve stylově lehce v odlišných kapelách jako Suburban Uproar nebo Hangover Generation.

Human Annihilation : Od každé kapely je zde 5 válů s propracovaným, rozkládacím obalem u kterého má na svědomí grafiku Giulio (Huere artwork) z grindcore kapely INSOMNIA ISTERICA. Vychází také limitovaná edice na fialovém vinylu, pro dostání je pouze černý vinyl se samolepkou.
Kus za 280,- + poštovné. Piš na email.


                                                                    Photos / Fotky :
                                                             BAKOUNINE / DISKOBRA


                                                            STRÖNT / SPEEDKÖBRA