Distro updates 14/07/2019

                                                                    Sunday 14. July 2019

DISTRO NEWS // DISTRO NOVINKY


12" LP
DIS-K47 / MORAL HANGOVER
HONNOR SS - Mot ett garanterat slut
PIG//CONTROL - Vor den mauern
SLOBODNÁ EURÓPA - Pakáreň
VIDRO - Allt Brinner
THE VARUKERS - How do you sleep??????

10" LP
ACTIVE MINDS - Religion is nonsense

7" EP
HEZ - Problemas
JUVENTUD PODRIDA - La naturaleza de la bestia
JUVENTUD PODRIDA / S.D.A.
METRALLETA - S/T
UNHAIM - S'Bränt!

MC
AVVIKELSSE
BESTHÖVEN - D-beat Inferno
BOMBHOARDER - Rotting systems
CONDEMNED
HERIDA PROFUNDA / HELLO BASTARDS
VZTEKLEC / DISAVOIR VIVRE    

ZINE
NOISE AND DIRT - 2

Link to :
12" LP, 10" LP, 7" EP, MC, ZINE

Ahoj, ahoj... V první řadě tu máme novou desku od ACTIVE MINDS, tentokrát ve formátu 10" LP, který tu od nich dlouho nebyl. Opětovná punková nálož, jak od této kapely známe. Dále tu jsou zajímavé věci od českých kapel DIS-K47/MORAL HANGOVER, debutní singl od HEZ, raw punk z Panamy. PIG//CONTROL, HONNOR SS, VIDRO. Reedici první, parádní desky SLOBODNÁ EURÓPA, další kusy od THE VARUKERS. Druhé číslo fanzinu psaný pouze v angličtině NOISE A DIRT. Co nevidět bude venku, druhá velká deska démonů BAKOUNINE, kterou vydáváme ve vzájemné spolupráci, desku přivezou na festival v srpnu, jediný koncert v ČR a já se nemohu už dočkat. Tahle nahrávka zabijí poslechni ji na odkazu. Raw punk as hell!


English :

Hello, hello... First of all, we have a new album from ACTIVE MINDS, this time in the 10 "LP format, which has not been here for a long time. Re-punk bombs, as we know from this band. Furthermore, there are interesting things, from czech bands DIS-K47/MORAL HANGOVER, debut single from HEZ, raw punk from Panama. PIG//CONTROL, HONNOR SS, VIDRO. The re-press of the first, great album SLOBODNÁ EURÓPA, some other pieces of vinyls from THE VARUKERS. The second number of fanzine in English only written NOISE AND DIRT. It will be out soon, the second big LP of the demons BAKOUNINE, which we release in cooperation with each other, they will bring the album to the festival in August, only one concert in the Czech Republic and I can't wait for it. This recording is killing, listen at link. RAW PUNK as hell!

                                                                           12" LP

                                                                           10" LP

                                                                           7" EP 

                                                                             
                                                                              MC
                                                                         
                                                                        ZINE / CD :