POSTEA | EU TOUR 2020 - CANCELLED / POSTPONED !!

                                                                   Friday 17. April 2020

The situation is terrible and desperate. The hopes to go to the tour are long gone, vanishing like steam up a pot. We're forced to CANCELL / POSTPONE the tour to 2021. This is a really bad situation : --(. The borders are and will be still closed for a long time. We want go to tour next year, if everything is fine and the borders are open, currently is a lot of time, months of preparation, arranging/booking the tour lost. It's really unbelievable! 

In distro are available buttons of band, which should have been for the tour, see picture.

ČESKY :
Situace je hrozná až zoufalá, naděje jet turné jsou dávno pryč, rozplynuli se jako pára nad hrncem. Jsme nuceni turné zrušit/odložit na rok 2021. Tohle je opravdu špatná situace :--(. Hranice jsou a budou stále uzavřeny po delší dobu. Chceme jít turné příští rok, pokud bude všechno v pořádku a hranice budou opět otevřeny, aktuálně je spoustu času, měsíců příprav, zařizováním turné ztraceno. Opravdu neuvěřitelné!  

V distru jsou k dizpozici placky kapely, které měli být na turné viz foto. 


                                                                Picture // Obrázek :