OUT NOW : USURA - Desafecto 12" LP

                                                                 Friday 22. Th of December 2023

OUT NOW // VYŠLO  :

USURA (Spain) - New the third, big release of d-beat raw punk band from Palma De Mallorca. When I saw them live in 2015 at the Defenestre Festival in the Zarautz Gaztetxea squat, I was amazed by the power that the band literally exploded. The greatest experience and actually the main aspect of the band is Master Bernat's guitar, as if fighter jets were taking off, that's how it affected me, all the impressions and feelings from the festival have been preserved until today, almost like yesterday. Every time I play their recordings I have this feeling, sharp, perfectly sharpened sound of the guitar with the booming sound of all the other instruments, including the vocals shouted in several positions in Spanish, no English, the band didn't lose face, keep going, their music, lyrics will give you the right thing what is necessary and not only that, the list of bands in which the members play/have played is also astounding. The whole record is in spirit, closer to the early, raw work of the band a few years back like the single and debut LP Legado, it sounds damn good, the ending on the B-side is a cover song by Discharge, the release is dedicated to Marti - RIP. I'm very honored that we can make this record together. Next year (2024) we will see the band at the MNFL festival, where they will finally visit. 500 pieces were released on classic black vinyl, listening to one track here and it will also be possible on the bandcamp of the band. A very nice end to this year. Price per piece 13 € without postage.
 

Aback distribution (D.I.Y. Crust Punk Label) · USURA - Toque De Queda, song from Desafecto 12" LP

ČESKY :
USURA (Španělsko) - Nová v pořadí třetí, velká deska d-beat raw punk rubanice z Palma De Mallorca. Když jsem je viděl na živo v roce 2015 na Defenestre Festivalu v Zarautz Gaztetxea squatu, byl jsem ohromen sílou, kterou kapela doslova explodovala. Největším zážitkem a vlastně hlavním aspektem kapely je kytara Mistra Bernata, jako by startovali stíhačky, tak to na mne působilo, všechny dojmy a pocity z festivalu se zachovali do dnes, skoro jako včera. Vždy když si pustím jejich nahrávky mám tento pocit, ostře, naprosto výborně nabroušený zvuk kytary s dunivým zvukem všech zbylých nástrojů, včetně řvaného zpěvu ve více polohách ve Španělštině, žádná angličtina, kapela svoji tvář neztratila, jen tak dál, jejich muzika, lyrika ti dodá to pravé co je třeba a ne jen to, výčet kapel, v kterých členové hrají/hráli je rovněž ohromující. Celá nahrávka se nese v duchu, blíže o pár let zpět k ranné, syrové tvorbě kapely jako je singl a debutní LP Legado, zní to zatraceně dobře, závěrem na straně B je cover skladba od Discharge, deska je věnována Martimu - RIP. Jsem velmi poctěn, že můžeme tuhle desku dělat společně. Příští rok (2024) kapelu uvidíme na MNFL festivalu, kam konečně zavítají. Vyšlo 500 kusů na klasicky černém vinylu, poslech jedné skladby zde a taktéž bude možný na bandcampu kapely. Převelice hezký závěr tohoto roku. Cena za kus 325,- bez poštovného.

                                                                                 Pictures :