OUT NOW : SOCIAL CHAOS / BESTIAL VOMIT | In Chaos We Womit - split 10" LP

                                                                     Thursday 5. January 2023

OUT NOW // VYŠLO  :

SOCIAL CHAOS / BESTIAL VOMIT (Brazil / Italy) - A friendly split of two crust grindcore noise bands with a punk feel and attitude. South America / Europe, both bands are relatively well-known in Europe, they have already done several tours. They even had the same members in the past, besides the singer Joseph - Bestival Vomit has been living in Peru for several years, this offers a solid connection to create a joint record, here we have the result of his work on international vinyl and believe me, it's really original, great and fresh idea, really unusual, where the bands take turns on both sides, as is pressed. This is usually common on splits. LP was released with the cooperation of other labels in an edition of 300 copies. Listening is possible at the bandcamp of very amazing both bands, here and here or on the profile of the label. Price per piece 14 € without postage.
 
ČESKY :
SOCIAL CHAOS / BESTIAL VOMIT (Brazílie / Itálie) - Spřátelené split dvou crust grindcore noise kapel s punkovým cítěním a přístupem. Jižní Amerika / Evropa, obě kapely jsou poměrně v Evropě známe, mají za sebou hned několik odjetých turné. Dokonce měli v minulosti stejné členy, mimo to zpěvák Joseph - Bestival Vomit žije již několik let v Peru, tímto se nabízí solidní pojítko vytvořit společnou desku, máme zde výsledek jeho práce na mezinárodní vinyl a věřte, že je to opravdu originální, skvělý a svěží nápad, vskutku netradiční, tam kde se kapely střídají po sobě na obou stranách, jak je vylisováno. Tohle není na splitech většinou běžné. Deska vyšla za spolupráce dalších labelů v 300 kusovém nákladu. Poslech úžasných kapel je možný na bandcampu, tady a tady, nebo na profilu labelu. Cena za kus 350,- bez poštovného.                               

                                                                               Pictures :


OUT NOW : Necropolitica | El Sistema Se Alimenta De Miseria 12" LP

                                                                      Thursday 29. September 2022

OUT NOW // VYŠLO  :

NECROPOLITICA (Spain) - Here we have a new crust punk band based in Burgos, this is exactly what the Spanish do best, play with full vigor fast, hard and uncompromisingly. Spanish bands have always been great, this is just proof of their years of work in other bands. The members of ULTIMO GOBIERNO recently formed this great, predacious pack with a charge full of energy, if we go a little deeper we will find out that Ángel Chicote is crushing the guitar in the band, who has been through a lot of bands like Aural Butchery, Authority Crisis, Fosa Komun, Freaknation, Logical End, Mass Burial, Sinergia, the aforementioned Ultimo Gobierno and others. Crude d-beat crust punk pump pours twelve anti-war blasts into you, the world has been affected by wars for centuries, war is a huge business after all - fuck the war! It is possible to listen on the bandcamp of the band or on the profile of the label, price per piece 13 € without postage.

Trades are welcome!

Aback distribution (D.I.Y. Crust Punk Label) · NECROPOLITICA - Cicatrices en la tierra, song from debut 12" LP

ČESKY : 
NECROPOLITICA (Španělsko) - Máme tu novou crust punk kapelu založenou v Burgos, to je právě to, co umějí Španělé nejlépe, hrát s plnou vervou rychle, tvrdě a nekompromisně. Španělské kapely byli vždycky skvělé, tohle je jenom důkaz jejich letité působení v dalších kapelách. Členové ULTIMO GOBIERNO založily nedávno tuhle skvělou, dravou smečku s nábojem plné energie, když půjdeme trochu do hloubky tak zjistíme, že v kapele drtí kytaru Ángel Chicote, který prošel velkou spoustou kapel jako jsou Aural Butchery, Authority Crisis, Fosa Komun, Freaknation, Logical End, Mass Burial, Sinergia, již zmíněné Ultimo Gobierno a dalšími. Hrubá d-beat crust punk pumpa do vás nasype dvanáct odstřelů s protiválečnou tématikou, svět je postižený válkami po celé staletí, válka je přeci obrovský byznys - fuck the war! Poslech je možný na bandcampu kapely nebo na profilu labelu, cena za kus 325,- bez poštovného.
 
                                                                                 Pictures :