MINI TOUR SPRING 2023 | BFD

                                                                      Thursday 20. April 2023

We have a mini tour here, which I arranged this time for the band BFD, they have out a fresh big LP of cruel hc/punk right now that will be available at the shows. Only 3 concerts in 2 states. Of course, we take a distro with a lot of music with us, trades are also cool. The band will have merch available as LP's, CD's, t-shirts and stickers. Flyers are published here, including the route with the places where we will be.

ČESKY :
Máme tady mini turné, které jsem zařídil, tentokrát pro kapelu BFD, venku mají právě teď čerstvou velkou desku dravého hc/punku, která bude dostupná na koncertech. Pouze 3 koncerty z toho 2 státy. S sebou samozřejmě vezeme distro se spoustou muziky, výměny jsou také v pohodě. Kapela bude mít merch k dispozici jako LP, CD, trika a samolepky. Letáky jsou zde publikované včetně trasy míst kde budeme.
 
                                                                        
                                                                                Pictures :
TOUR FLYER

TOUR MAP
TOUR MAP

BRAND-ERBISDORF

TÜBINGEN

SAINT-URSANNE

OUT NOW : BFD | In Ruinis Urbium 12" LP

                                                                       Wednesday 22. March 2023

OUT NOW // VYŠLO  :

BFD (Czech Republic) - For the twenty year anniversary of the band from Horní Bečva, the official album ,,In Ruinis Urbium - In The Ruins Of Cities" is released after many years, a solid hc/punk containing by twelve tracks with objective lyrics about life and the world. In the music there are not missing melodies with choral singing of different guests, trombone and especially violin, which completes the whole thing nicely and give it an uniform and unconventional way of originality, which fit nicely into the whole concept of the recording with quality sound from the Davos studio, in this music world, after all, punk has many forms and this is one of them. In terms of graphics, there is offered a soaked drawing of the cover in several colors, which is eye-catching, I have to admit that the band has definitely taken a big step forward in it's own favor during it's long existence, it comes out in a colored version on slightly transparent, orange vinyl with purple splatters and as always a limited edition - there is none, all vinyls are limited, shrink wrapped covered in a total number of 520 pieces. You can listen to one song on the label profile, or complete recording is on the bandcamp pages of the band. The price is 15 € per piece without postage.

Of course TRADES are very welcome, I like them, write to email.

ČESKY :
BFD (Česká Republika) - Ke dvacetiletému výročí kapele z Horní Bečvy vychází po letech oficiální album ,,In Ruinis Urbium - V Troskách Měst", solidně rozjetý hc/punk obsahující dvanáct skladeb s objektivitou textů pojednávajících o životě a světě. V muzice nechybějí vyhrávky se sborovými zpěvy různých hostů, trombónu a především houslemi, které to celé hezky ucelí a dají tomu jednotný až netradiční způsob originality, jenž hezky zapadnou do celého konceptu nahrávky s kvalitním zvukem ze studia Davos, v tomto hudebním světě má přeci punk hodně podob a tohle je jedna z nich. Po grafické stránce se nám nabízí promakaná kresba obalu v podaní hned několika barev, která je do očí bijící, musím uznat, že kapela za dlouho dobu existence rozhodně udělala velký krok dopředu ve vlastní prospěch, vychází v barevném provedení na lehce průhledném, oranžovém vinylu s fialovými cákanci a jako vždy limitovaná edice - žádná není, všechny desky jsou limitovány, zafoliovány v počtu 520 kusů. Poslech jedné skladby je možný na profilu labelu, nebo kompletní nahrávka je na bandcampu kapely. Cena 380,- za kus bez poštovného.

Samozřejmě výměny jsou velmi vítané, mám je rád, piš na email. 
 

                                                                                Pictures :