OUT NOW : BFD | In Ruinis Urbium 12" LP

                                                                       Wednesday 22. March 2023

OUT NOW // VYŠLO  :

BFD (Czech Republic) - For the twenty year anniversary of the band from Horní Bečva, the official album ,,In Ruinis Urbium - In The Ruins Of Cities" is released after many years, a solid hc/punk containing by twelve tracks with objective lyrics about life and the world. In the music there are not missing melodies with choral singing of different guests, trombone and especially violin, which completes the whole thing nicely and give it an uniform and unconventional way of originality, which fit nicely into the whole concept of the recording with quality sound from the Davos studio, in this music world, after all, punk has many forms and this is one of them. In terms of graphics, there is offered a soaked drawing of the cover in several colors, which is eye-catching, I have to admit that the band has definitely taken a big step forward in it's own favor during it's long existence, it comes out in a colored version on slightly transparent, orange vinyl with purple splatters and as always a limited edition - there is none, all vinyls are limited, shrink wrapped covered in a total number of 520 pieces. You can listen to one song on the label profile, or complete recording is on the bandcamp pages of the band. The price is 15 € per piece without postage.

Of course TRADES are very welcome, I like them, write to email.

ČESKY :
BFD (Česká Republika) - Ke dvacetiletému výročí kapele z Horní Bečvy vychází po letech oficiální album ,,In Ruinis Urbium - V Troskách Měst", solidně rozjetý hc/punk obsahující dvanáct skladeb s objektivitou textů pojednávajících o životě a světě. V muzice nechybějí vyhrávky se sborovými zpěvy různých hostů, trombónu a především houslemi, které to celé hezky ucelí a dají tomu jednotný až netradiční způsob originality, jenž hezky zapadnou do celého konceptu nahrávky s kvalitním zvukem ze studia Davos, v tomto hudebním světě má přeci punk hodně podob a tohle je jedna z nich. Po grafické stránce se nám nabízí promakaná kresba obalu v podaní hned několika barev, která je do očí bijící, musím uznat, že kapela za dlouho dobu existence rozhodně udělala velký krok dopředu ve vlastní prospěch, vychází v barevném provedení na lehce průhledném, oranžovém vinylu s fialovými cákanci a jako vždy limitovaná edice - žádná není, všechny desky jsou limitovány, zafoliovány v počtu 520 kusů. Poslech jedné skladby je možný na profilu labelu, nebo kompletní nahrávka je na bandcampu kapely. Cena 380,- za kus bez poštovného.

Samozřejmě výměny jsou velmi vítané, mám je rád, piš na email. 
 

                                                                                Pictures :


OUT NOW : SOCIAL CHAOS / BESTIAL VOMIT | In Chaos We Womit - split 10" LP

                                                                     Thursday 5. January 2023

OUT NOW // VYŠLO  :

SOCIAL CHAOS / BESTIAL VOMIT (Brazil / Italy) - A friendly split of two crust grindcore noise bands with a punk feel and attitude. South America / Europe, both bands are relatively well-known in Europe, they have already done several tours. They even had the same members in the past, besides the singer Joseph - Bestival Vomit has been living in Peru for several years, this offers a solid connection to create a joint record, here we have the result of his work on international vinyl and believe me, it's really original, great and fresh idea, really unusual, where the bands take turns on both sides, as is pressed. This is usually common on splits. LP was released with the cooperation of other labels in an edition of 300 copies. Listening is possible at the bandcamp of very amazing both bands, here and here or on the profile of the label. Price per piece 14 € without postage.
 
ČESKY :
SOCIAL CHAOS / BESTIAL VOMIT (Brazílie / Itálie) - Spřátelené split dvou crust grindcore noise kapel s punkovým cítěním a přístupem. Jižní Amerika / Evropa, obě kapely jsou poměrně v Evropě známe, mají za sebou hned několik odjetých turné. Dokonce měli v minulosti stejné členy, mimo to zpěvák Joseph - Bestival Vomit žije již několik let v Peru, tímto se nabízí solidní pojítko vytvořit společnou desku, máme zde výsledek jeho práce na mezinárodní vinyl a věřte, že je to opravdu originální, skvělý a svěží nápad, vskutku netradiční, tam kde se kapely střídají po sobě na obou stranách, jak je vylisováno. Tohle není na splitech většinou běžné. Deska vyšla za spolupráce dalších labelů v 300 kusovém nákladu. Poslech úžasných kapel je možný na bandcampu, tady a tady, nebo na profilu labelu. Cena za kus 350,- bez poštovného.                               

                                                                               Pictures :