OUT NOW - 2 x titles LP, EP

                                                               Saturday 7. September 2019

Vycházejí dvě vydání :

BAKOUNINE - Is there any point in this? 12" LP (Francie)
Druhá velká deska, naprosto zničujícího alba d-beat raw punk likvidace od BAKOUNINE, oproti předchozím vydáním nahrávka jede více punk, střetnutí někde mezi Chaos Uk a Totalitär do vás napumpuje maximální dávku surového punku o rozpočtu deseti válů. Vyšlo k jejich turné. Za cenu bez poštovného 280,-. Poslech je možný na bandcampu kapely.

PISSCHARGE - 8 Minutes of your attention 7" EP (Německo)
Po velké desce vychází druhé vydání v podobě singlu, opět tu jde o nekompromisní střelbu autentickým hc/punkem až d-beatem v jihoamerickém podání. Čtyři nakopané vály s čitelným zvukem sestřelí každého fanouška stylu. Singl, texty jsou věnovaný utlačovaným lidem v Jižní Americe. Cena za kus bez poštovného 125,-. Poslech je možný na bandcampu kapely.

Piš na email. Výměny jsou vítané!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ENGLISH LANGUAGE 
Two editions are published :

BAKOUNINE - Is there any point in this? 12" LP (France)
The second big album, totally devastating d-beat raw punk liquidation from BAKOUNINE, compared to previous releases recording goes more punk, it sits somewhere between Chaos Uk and Totalitär will pump you a maximum dose of raw punk with a magazine full of ten bullets. Out now on their tour. For the price without postage 11 €. Listening is possible on bandcamp of the band.


PISSCHARGE - 8 Minutes of your attention 7" EP (Germany)
After the big album is released the second edition in the form of single, again it is uncompromising shooting authentic hc / punk to d-beat in South American manner. Four songs with readable sound will take down every single fan of this style. Single, lyrics are dedicated to oppressed people in South America. Price for one piece without postage 5 €. Listening is possible on bandcamp of the band.

Write to email. Trades are welcome!


                                                                   Photos releases : 
BAKOUNINE
BAKOUNINE
BAKOUNINE
BAKOUNINE
BAKOUNINE

PISSCHARGE
PISSCHARGE
PISSCHARGE