M.N.F.L. vol. 10

                                                                              1. April 2015

MORE NOISE FOR LIFE vol. 10 : Nakonec mi nedalo neudělat, další ročník DIY festu za účasti spřátelených kapel. S kapelami se znám osobně, nebo jsme už nějaký čas v kontaktu, případně se setkaly někde venku, viz turné atd... Pouze drobná změna místa a datumu, akce se bude konat v sobotu 17. Října v Azyl Baru s Azyl partou, tímto mi odpadne hromada starostí, včetně zvuku - bude řádný zvuk. Účast kapel : VISIONS OF WAR (budou mít pouze jediný koncert v ČR), BAKOUNINE jedou euro turné a shánějí na pátek 16.10. Koncert někde v čr, podmínky jsou klasika, jídlo, spaní, cesťák v případě zájmu udělat jim koncert piš na email. V distru je rovněž k dostání jejich debut 12" LP za 5 Euro / 135,- za kus, deska je pořádný nákyp! ABSORBER je nová kapela s Besenem z KURWA APARATA za mikrákem. DISKOBRA bude na labelu vycházet singl jejich demo kazety z roku 2014, bude to palba. Ostatní netřeba v tento moment až tolik představovat, více informací o akci o kapelách je a bude přibývat v dané sekci, maximálně bude 9 kapel, sleduj to.

Byl jem pryč : Procestováno kus Evropy, nezapomenutelné chvíle, super okamžiky s přáteli a hlavně poznání nových lidí (přátel) bylo to něco úžasného, hromadu času stráveného mimo Čr.., chci to znovu a více. Z minulého roku nezapomenu na tyhle tři koncerty na Koma F v Berlíně, HALSHUG, INFERNÖH a LIFE. Prozatím letos to byl kouř jak sviň od kapely SYSTEMATIK na jihu Evropy, nemohu zapomenout, naprosto geniální marast v jejich živém podání. Letos vůbec poprvé míří na dva koncerty do ČR ušní průtah švédskojaponského běsnění CRUTCHES s Oskarem z Not Enough labelu za mikrákem, těším se.

Label : Singl MIDNATT DÖD odkládám na neurčito, jestli vůbec, kapela stále nedodala materiál k vydání. Na místo toho budu vydávat 7" EP - DISKOBRA, jejich demo kazetu, která vyšla v roce 2014 v 50 kusové edici + navrch budou ještě dva vály ze splitu s DISPLEASE, bude to klepec, vynikající d-beat šrot s texty v rodném jazyce (jak autentické) z Maďarska / Budapeště. Na desce se pracuje a půjde co nevidět do lisu, už se nemohu dočkat.

Distro : Je opět funkční v případně zájmu piš na email, jasný.
Výměny : Znovu můžem dělat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH INFO :

MORE NOISE FOR LIFE vol. 10 : Eventually, i changed my point of action on not doing the DIY fest, so after all I said to myself, that i will do it for the sake of the participation of friendly bands.With bands i know personally, or we´ve been in touch for some time now, or we have met somewhere outside, see tours etc... There´s only a place swap and a different date, the gig will take place on saturday the 17th of october in Azyl bar in Liberec town with Azyl crew, by this fact lots of my concerns will fall off my chest, including the sound. gonna be a proper blast. Band turnout : VISIONS OF WAR (only one gig in the czech rep.), BAKOUNINE  are on tour and they´re looking for a gig somewhere in the czech rep, for fiday the 15th of October. The conditions are classical, food, crashpad, travel expense. In the distro you can get their debut 12´´LP for 5 euro. Real good d-beat crust! ABSORBER is a new band with Besen from KURWA APARATA on mike. On my label, DISKOBRA will have their demo tape 2014 out on 7´´ep, total d-beat mangel!. Other bands ain´t important to present at this time, more info about the gig and bands will be provided in the accurate section. 9 bands max. Watch it.


I was away : I did travel over quite a piece of europe, unforgettable moments, super-duper time with friends and meeting new people, it was something amazing for me, a lot of time spent out of the czech republic. I want it again and more. Last year i can´t forget about these three gigs in Koma F in Berlin. HALSHUG, INFERNÖH and LIFE. Meanwhile this year it was a very fucking great show of SYSTEMATIK in the south of europe, really i can´t forget. Totally best show to me. This year for the first time a great band CRUTCHES will crash europe, they have a smaller european tour with two shows in the czech republic, typical swedenjapannoise raw punk tradition with Oskar - Not Enough label behind the microphone, i look forward.

Label : a single of MIDNATT DÖD i´m procrastinating indefinitely, if at all. The band haven´t provided their stuff yet. Instead of it i will release a 7" EP of DISKOBRA, their demo cassette, which was out in 2014 edition to 50 pieces + on top of it there´ll be two songs taken from a split with DISPLEASE, great d-beat crust punk sung in hungarian, how authentic from Hungary / Budapest. Just working on the single and it´s gonna set off to the pressing plant real soon. I can not wait for it.

Distro : Is working again, in case of an interest,jot down an email, sure thing.
Trades : We can do that again. I love trades.

                                                           BAKOUNINE - s/t 12" LP

                                                                           Photos :
                                                                         Collection

                                      
                                                                     SYSTEMATIK

                                                                RAS (Defenestre fest)